ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง และรายละเอียดการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุน โดยดาวน์ไฟล์ไฟล์ PDF  ที่แนบมากับประกาศนี้

4 เมษายน 2567