ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ จัดโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2

ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เชิงปฏิบัติการในสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพิศ สุวรรณเสวก ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายทางการแพทย์ (National Expert Sales Manager) บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น คอนซูมเมอร์ เฮล์ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 75-1201 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

26 มีนาคม 2567

ห้องภาพ