บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมาประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และรับสมัครงาน

บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ ชิ้นส่วนพลาสติก แม่พิมพ์และอะไหล่ของเครื่องจักรและแม่พิมพ์วิจัยและพัฒนาเซมิคอนดัคเตอร์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินทางมาประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกสหกิจศึกษาและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมทำงาน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง 216 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มจพ.

28 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ