คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคน เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กำหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกคนที่กำลังสำเร็จปีการศึกษา ปฏิบัติตามประกาศและกำหนดการ โดยดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับข่าวประกาศ ดังนี้

21 กุมภาพันธ์ 2567