ประกาศ เรื่อง การให้ทุนบริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน และการยื่นเอกสารต่างๆ ได้จากการดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนบมานี้

16 กุมภาพันธ์ 2567