ประกาศ การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดคุณสมบัติด้วยการดาวน์โหลดที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

14 กุมภาพันธ์ 2567