ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดคุณสมบัติด้วยการดาวน์โหลดที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

14 กุมภาพันธ์ 2567