ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน ภาคเรียนที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 นักศึกษาดูรายละเอียดคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ผ่านการดาวน์โหลดไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

14 กุมภาพันธ์ 2567