คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน ในการตรวจติดตามผลการรับรองห้องปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ให้การต้อนรับ นางสาวสลิล สังคนนท์ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน (สมอ.) และ นายสมพร เพียรสุขมณี ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ (มจธ.) ให้ข้อมูลชี้แจงในการตรวจประเมินเพื่อการตรวจติดตามผลการรับรองห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

12 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ