นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขัน E-Sports กระชับมิตร ROV

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 ในการเเข่งขัน E-Sports กระชับมิตร ROV ระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน(CATC) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(KMUTNB) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ. สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

12 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ