คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทน มหาวิทยาลัย National Chung cheng ประเทศไต้หวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทน มหาวิทยาลัย National Chung cheng ประเทศไต้หวัน  เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) พร้อมกับพูดคุยแนะนำข้อมูลการให้ทุนการศึกษาและโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในภาคอุตสาหกรรมที่ประเทศไต้หวัน และการทำวิจัยร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ

5 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ