ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ ได้รับรางวัล CWIE ดีเด่น ในงาน KMUTNB CWIEDAY 2024

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “CWIE ดีเด่น” ประเภท คณาจารย์นิเทศ CWIE ดีเด่น โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผศ.ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน KMUTNB CWIEDAY 2024 วันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2567  ช่วงเช้า วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

31 มกราคม 2567

ห้องภาพ