คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แสดงความยินดีกับ คุณพีรพล จินดาศิริโรจน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์โรมาเนีย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ คุณพีรพล จินดาศิริโรจน์ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์โรมาเนีย ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ระยอง และตราด ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้ คุณพีรพล จินดาศิริโรจน์ เป็นศิษย์เก่าภาควิชาสถิติประยุกต์ (AS รุ่นที่ 18) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

 

23 มกราคม 2567

ห้องภาพ