ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารเพื่อไปดำเนินการผู้จำหน่ายอาหาร ในโรงอาหาร อาคาร 40 ปี มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทมังสวิรัติ และอาหารตามสั่ง ซึ่งจำหน่าย ณ โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. ผู้สนใจสมัครขอให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไข โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้

21 ธันวาคม 2566