ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ TCAS รอบที่ 1 ผู้สมัครสามารถตรวจดูรายชื่อและข้อมูลการสัมภาษณ์ ในประกาศโครงการฯ  ที่ตนเองสมัคร ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ม.6 ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี ปวช. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียน ปวส. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ม.6) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ปวช.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Portfolio (ปวส.) ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ม.6) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (วุฒิ ปวช.) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1(ม.6) คลิกที่นี่  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.บุรีรัมย์ฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.ยโสธรฯ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 (ม.6) คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง จ.สตูล ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ( ม.6) คลิกที่นี่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขตพุเตย จ.สุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 คลิกที่นี่

ให้ผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบสัมภาษณ์ ขอให้ดูรายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์ และข้อมูลต่างๆ ในหมายเหตุท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามโครงการที่ตนเองสมัครไว้ข้างต้นนี้ 

21 พฤศจิกายน 2566