ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 วิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีรายชื่อ รายละเอียดข้อปฏิบัติ และแบบตอบรับการเข้าค่ายแนบมาเป็นไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลด และแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

16 พฤศจิกายน 2566