มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนสามารถเข้าไปสมัครทุนได้ที่ https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th นักศึกษาที่สนใจดูระเบียบการสมัครทุนการศึกษา >>คลิกที่นี่<< ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มกราคม 2567

17 ตุลาคม 2566