ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดผ่านการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศที่แนบมานี้

6 ตุลาคม 2566