ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรม โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายชื่อดังไฟล์ PDF แนบมา และมีรายละเอียดเพื่อทราบและปฏิบัติดังนี้

25 กันยายน 2566