คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดงานกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 27

กีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 27 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานเปิดงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 16 กันยายน 2566


19 กันยายน 2566

ห้องภาพ