ประกาศ ขอเลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ขอเลื่อนการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังไฟล์ PDF แนบมานี้

19 กันยายน 2566