คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับคุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ทั้งนี้คุณพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม (IC17) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 กันยายน 2566

ห้องภาพ