เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนนักศึกษาใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF มติย่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 แนบมา ดังนี้

3 สิงหาคม 2566