ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญ คณาจารย์และนักวิจัยส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและพิมพ์แบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนฯ โดยดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ กำหนดสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2566 

24 กรกฎาคม 2566