เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประเภทยำต่างๆ และข้าวหมกไก่และของทอด ซึ่งจำหน่าย ณ โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. อ่านรายละเอียดการรับสมัครด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมา ดังนี้

14 กรกฎาคม 2566