ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อด้วยการดาวน์โหลดที่ไฟล์ PDF แนบมานี้

11 กรกฎาคม 2566