ประกาศ เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปี พ.ศ.2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจสมัครอ่านประกาศโดยการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมานี้

8 มิถุนายน 2566