ประกาศคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ประจำโรงอาหาร

คณะกรรมการดำเนินการโรงอาหาร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพนักงานโรงอาหาร ประจำโรงอาหาร ณ อาคาร 40 ปี มจพ. โดยผู้สนใจสมัครขอให้ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านประกาศที่แนบมานี้

8 มิถุนายน 2566