รศ.ดร.ศศิธร คงเรือง คว้ารางวัล เหรียญทอง Gold Medal ในงาน INTARG 2023 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  คว้ารางวัลเหรียญทอง Gold Award ผลงานนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ “EGG WHITE PROTEN HYDROLYSATE PRODUCT(โปรตีนไข่ขาวผงไฮโดรไลเสส) ” โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักวิจัยและะผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน  “The 16th International Invention and Innovation Show” (INTARG 2023) ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติให้เป็นที่ประจักษ์ 

30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ