ศูนย์ สอวน. มจพ. คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาคิน สุขจันทร์ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี และ เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 The 19th Thailand Olympiad in Informatics  ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนของศูนย์ สอวน. มจพ. เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 6 คน ดังนี้

1. เด็กชายภาคิน สุขจันทร์                     โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี

2. เด็กชายนันทพัทธ์ ไหลประเสริฐ        โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

3. เด็กชายกวิณ  เหลืองนฤมิตชัย           สถานศึกษานานาชาติ

4. นายปรเมศวร์  โรจน์หล่อสกุล         โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

5. นายพัชร  ธรรมสัตย์                         โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

6. นายวัชรวิศร์  ปราชญ์เปี่ยมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมทีม ดังนี้

อาจารย์ ดร. สรร  รัตนสัญญา  (หัวหน้าทีม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ  รัตนวิไลสกุล (รองหัวหน้าทีม)

สรุปการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 2 รางวัล ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทีมการแข่งขัน โดยมีพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก30 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ