ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนขอให้ดูรายชื่อได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศ ดังนี้

23 พฤษภาคม 2566