ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 โดยดูรายละเอียดได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมาดังนี้

23 พฤษภาคม 2566