กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ด้วยการดาวน์โหลดไฟล์ pdf แนบมากับประกาศนี้ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์  https://tinyurl.com/2m83vldg  

หมายเหตุ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม (ATI) ขอให้ติดต่อสอบถามกับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม (AFET) โดยมีข้อมูลการติดต่อที่ลิงค์ข้างต้น


22 พฤษภาคม 2566