ประกาศ กำหนดการส่งใบรับรองแพทย์ การชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแจ้งกำหนดการส่งใบรับรองแพทย์ การชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดูรายละเอียดและข้อปฏิบัติด้วยการดาวน์โหลด ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้ 

22 พฤษภาคม 2566