พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานในพิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 และถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครบรอบปีที่ 35 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ เข้าร่วมในพิธี วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

18 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ