อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ITEX 2023 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

ผลงานนวัตกรรม “แผ่นเมมเบรนจากเส้นใยนาโนสำหรับการกำจัดสารอินทรีย์ปนเปื้อนในน้ำ” หรือ ‘MEMBRANOX’ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกันคิดค้นส่งประกวดจนได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ WIIPA Special Award จาก World Invention Intellectual Property Associations ในงาน “The 34th International Invention, Innovation and Technology Exhibition (ITEX’23)” ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยจากการคว้ารางวัลเหรียญทองในครั้งนี้

18 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ