ศูนย์ สอวน. มจพ. คว้าเหรียญเงิน และทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี และนายธานัท ทองวานิช จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และ เด็กชายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี นายศุภวิชญ์ กาลิกา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และนายกฤติเดช องอาจเดชาชัย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 The 20th Thailand Mathematical Olympiad ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนของศูนย์ สอวน. มจพ. เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 6 คน ดังนี้

1. นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์       โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

2. นายธานัท ทองวานิช                        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

3. เด็กชายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี

4. นายศุภวิชญ์ กาลิกา                        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

5. นายกฤติเดช องอาจเดชาชัย        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. นายเปรมณัฐ สว่างประทีป       โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมีอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้ควบคุมทีม ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล

อาจารย์ ดร. ดอนนี่ พัสสาหรี่

สรุปการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล และ รางวัลเหรียญทองแดง 3 รางวัล ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทีมการแข่งขัน โดยมีพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ Terminal Hall ชั้น 4 เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา


14 พฤษภาคม 2566

ห้องภาพ