ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คัดเลือกตัวแทน 6 คน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ คัดเลือกตัวแทน 6 คน ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th Thailand Olympiad In Informatics) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ PDF แนบมาดังนี้

9 พฤษภาคม 2566