ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level โครงการปกติและสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level โครงการปกติ และ โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายชื่อที่นี่

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level โครงการสมทบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดูรายชื่อที่นี่


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ ขอให้อ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามหมายเหตุที่ท้ายประกาศให้ครบถ้วน

27 เมษายน 2566