รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร โรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารเพื่อดำเนินการจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ. อาหารประเภทยำต่างๆ ประเภทข้าวหมกไก่ และของทอด กำหนดยื่นใบสมัคร บัดนี้ จนถึง วันที่ 21 เมษายน 2566 โดยผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครผ่านการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้

10 เมษายน 2566