คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. MOU กับ Tata Consultancy Services (Thailand) Limited

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Shivaji Bose ,Country Head Thailand บริษัท Tata Consultancy Services (Thailand) Limited พร้อมด้วย  Apirawadee Aksorn ,HR Head Thailand และ คุณ Jason Shipman, Managing Partner Growth & Transformation มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียน การสอน ทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จะมีร่วมกันในอนาคต โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ภาพความเคลื่อนไหวและข่าวสาร Facebook: PR Applied Science Kmutnb

24 มีนาคม 2566

ห้องภาพ