คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักศึกษาของคณะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเป็นตัวแทนนักศึกษาในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ลานสวนปาล์ม มจพ.

17 มีนาคม 2566