คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับ INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI ประเทศอินโดนีเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันการศึกษา INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI (ITEKES) ประเทศอินโดนีเซียนำโดย I Gede Putu Darma Suyasa, SKp. MNg., PhD. อธิการบดี สถาบันการศึกษา INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND HEALTH BALI พร้อมด้วย Drs. Id a Bagus Arka ประธานมูลนิธิ Foundation of Health Education, Training and Service Organizer Bali (YPPLPK Bali / ITEKES Bali Foundation) ประชุมหารือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันที่มีร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา การจัดทำหลักสูตร และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข และอาหารเพื่อสุขภาพ บ่ายวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
10 มีนาคม 2566

ห้องภาพ