คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. มอบตู้สร้างโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อและฟอกอากาศ ให้กับสถาบันโรคทรวงอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ มอบตู้สร้างโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อและฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสถาบันโรคทรวงอก โดยมี นายเอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป ณ สถาบันโรคทรวงอก วันที่ 9 มีนาคม 2566 

10 มีนาคม 2566