คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Reimagine. Remodel. Restart. 3 แนวคิดเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Reimagine. Remodel. Restart. 3 แนวคิดเมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด เน้นการลงมือทำ และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการลงมือทำจริงมาเผยแพร่ให้แก่เจ้าของธุรกิจและผู้ที่สนใจให้เข้าถึงและนำไปใช้จริงได้ในธุรกิจ มีวัตถุประสงเพื่อถ่ายทอดความรู้จากทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่สอดคล้องกับนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ เช้าวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

10 มีนาคม 2566

ห้องภาพ