ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนTGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนTGAT/TPAT ปีการศึกษา 2566 โดยมีประกาศรายชื่อตามโครงการ ดังนี้

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนTGAT/TPAT โครงการปกติ ปีการศึกษา 2566 เข้าดูรายชื่อได้ที่นี่

- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนนTGAT/TPAT โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เข้าดูรายชื่อได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จึงขอให้ดูรายละเอียดและปฏิบัติตามหมายเหตุที่ท้ายประกาศโครงการ

7 มีนาคม 2566