ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสามารถส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้

1 มีนาคม 2566