ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 นักศึกษาที่สนใจทุนดังกล่าวขอให้ดูรายละเอียดคุณบัติและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้ และยื่นเอกสารการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

1 มีนาคม 2566