ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  จึงขอให้นักศึกษาสำรวจรายชื่อของตนเองพร้อมกับส่งเอกสารแนบต่างๆ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้

28 กุมภาพันธ์ 2566