พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 26

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เกมส์ ครั้งที่ 26 จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเป็นตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์)  ซึ่งมีคณะผู้บริหารและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

(ดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมได้ที่นี่)

20 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องภาพ